De historie van Hoorn

Hoorn kent een rijk verleden. De eerste bouwsel verrezen in de 13e eeuw bij de monding van het riviertje de Gouw. Er ontstond een gehucht dat de naam Horne kreeg, Middeleeuws voor Hoek, omdat Hoorn in een hoek of bocht ligt van de zeedijk.

In 1357 kocht Hoorn stadsrechten van Graaf Willem IV.

 Hoorn haven hist.jpg (25301 bytes)    

Hoorn Hoofdtoren hist.jpg (21797 bytes)

   

De stad ging een welvarende toekomst tegemoet. Handel, scheepsbouw, zeevaart, visserij, landbouw en bierbrouwen zorgde voor de belangrijkste inkomsten. Hoorn werd in de 17e eeuw hoofdstad van West-Friesland. Er werden kamers gesticht van de Verenigde Oostindische Compagnie en de Westindische Compagnie.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog was Hoorn de zetel van de Admiraliteit van het Noorderkwartier en de Gecommiteerde Raden van West-Friesland.

Hoorn stadhuis hist.jpg (23916 bytes)

In de 18e eeuw werd het allemaal minder en was de grote welvaart voorbij. De rol van handelsstad was overgenomen door Amsterdam.

                    Hoorn Kaasmarkt.jpg (18552 bytes) Kaasmarkt

De boeren rond Hoorn gingen zich toeleggen op landbouw en veeteelt. Kaas werd een belangrijk artikel voor Hoorn in de 19e eeuw.

Hoorn Oosterpoort hist.jpg (17154 bytes)

Na de Tweede Wereldoorlog begon Hoorn aan zijn tweede jeugd en werd groeigemeente. Tegenwoordig is Hoorn het centrum van West-Friesland en een toeristen- en watersportplaats van allure.